/


Make(s) sense!

 


Training omgaan met hoogsensitiviteit voor de Hoog Sensitieve Medewerker

Training op het gebied van hoogsensitiviteit kan zowel preventief als curatief worden ingezet in uw organisatie al dan niet in combinatie met talent developement.

Om bewustwording en acceptatie omtrent hoogsensitiviteit te bewerkstelligen onder Hoog Sensitieve Medewerkers (HSM) heeft weSense een tailor made trainingsprogramma ontwikkeld. weSense zal uw HSM identificeren waarna wordt gestart met trainingen voor deze groep (eventueel aangevuld met leidinggevenden die ook hoogsensitief getest zijn). Zowel voordelen als valkuilen komen aan bod in deze training. En door middel van onze weSense 3M Analyse, analyseren wij zowel op micro (intrinsiek/ gevoel), macro (aansturing/ management) als meso (omgeving/ cultuur) level eventuele verstoringen in de hoogsensitiviteit en de omgeving. Tevens genereert weSense met deze analyse meer bewustwording bij uw HSM over hetgeen hij of zij nodig heeft om te floreren binnen uw organisatie. De training voor uw hoogsensitieve medewerkers is als volgt opgebouwd:

Dag 1: Introductie en bewustwording hoogsensitiviteit

Dag 2: Aan de slag met hoogsensitiviteit en de weSense 3M analyse

De resultaten van deze training en de weSense 3M analyse leiden tot een kort bevindingsrapport. Deze dient als input voor de training van de geïdentificeerde groep managers die leiding geven aan uw HSM. Op basis van dit bevindingsrapport zullen de managers in hun training inzichten verwerven over de manier waarop hoogsensitiviteit zich manifest in hun medewerkers en organisatie.

De training voor Hoog Sensitieve Medewerkers (HSM) is dusdanig samengesteld dat weSense ondersteuning en sturing aan uw HSM biedt en hen begeleidt om duurzaam in hun kracht te komen. Na afloop van de training zullen uw hoogsensitieve medewerkers onder andere beter in staat zijn:

- Onderscheid te maken in gevoel en beleving van zichzelf en anderen;
- bewuster om te gaan met hun energiebalans ten aanzien van stress, drukte en sfeergevoeligheid;
- hun grenzen aan te voelen en voorkomen deze continue over te gaan;
- voor zichzelf op te komen met respect voor de ander;
- het centraal zenuwstelsel te ontspannen en op te laden;
- in verbinding te komen met hun intuïtie, talenten, creativiteit en kracht. 


Training omgaan met hoogsensitiviteit voor managers

Ook voor managers die HoogSensitieve Medewerkers (HSM) aansturen heeft weSense een tailor made trainingsprogramma ontwikkeld. Na de training omgaan met hoogsensitiviteit voor hoogsensitieve medewerkers start de training hoogsensitiviteit voor managers. Een eendaagse training geeft uw managers meer inzicht in hoogsensitiviteit en de HSM die zij aansturen. De voor- en nadelen alsmede de terugkoppeling over de manier van benadering en aansturing en valkuilen van HSM komen aan bod. De mate van vrijheid, verantwoording en zelfsturing die een HSM nodig heeft en het vertrouwen en de loyaliteit onderling. Ook HR managers en hoger management worden uitgenodigd deel te nemen aan deze training. De training voor uw managers zal als volgt opgebouwd zijn:

Dag 1: Introductie en bewustwording hoogsensitiviteit en resultaten weSense 3M analyse

De training hoogsensitiviteit voor managers is dusdanig samengesteld dat weSense uw managers up to speed brengt omtrent hoogsensitiviteit, en de aansturing hiervan. Na afloop van de training zullen uw managers onder andere beter in staat zijn:

- Valkuilen van hoogsensitiviteit te herkennen en hierop te anticiperen in de aansturing van hun HoogSensitieve Medewerkers (HSM);
- zich beter te verplaatsen in de belevingswereld van de door hen aangestuurde HSM;
- de voordelen van hoogsensitiviteit binnen een organisatie te herkennen en deze eigenschap op een nuttige manier in te zetten;
- uw HSM duurzaam te begeleiden in hun kracht en talenten. 


Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, advies of een offerte.